Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Pokud si přejete změnit nastavení ochrany osobních údajů (udělit souhlas nebo odvolat již udělený souhlas), klikněte za účelem provedení změny nastavení sem. Správce: Frank Schreiber, Industrie & Marketing, Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz, DE, info@industrie-und-marketing.de, 0371 5347-435

Hosting
Hostování našich webových stránek zajišťuje náš zpracovatel proshopwerbung.de, PRO SHOP Werbe-, Handels- & Marketing GmbH
Christian-Wehner-Straße 12, 09113 Chemnitz (Německo). Za účelem poskytnutí a dodání webových stránek jsou zpracovávány technické údaje o spojení. Je-li účelem výhradně jen dodání a poskytnutí webových stránek, nejsou tyto údaje nad rámec vyvolání stránek dál uchovávány. Právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem (nezbytná technická nutnost pro poskytnutí a dodání služby „Webové stránky“, kterou jste si svým vyvoláním stránek výslovně přáli) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Za účelem provozu webových stránek jsou údaje o spojení a další osobní údaje kromě toho zpracovávány také v rámci různých dalších funkcí resp. služeb. Podrobné informace o příslušném zpracování jsou uvedeny u jednotlivých funkcí resp. služeb popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní formulář
Naše webové stránky poskytují možnost navázat s námi přímý kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře. Po odeslání kontaktního formuláře správce za účelem vyřízení Vašeho dotazu zpracuje Vámi zadané osobní údaje. Toto zpracování se provádí na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste až do odvolání udělili prostřednictvím odeslání formuláře.
Povinnost poskytnout osobní údaje není stanovena zákonem, ani smluvně. Neposkytnutí údajů má za následek pouze to, že nebudete moci předat svůj požadavek/dotaz a my jej nebudeme moci zpracovat.

Webové fonty
Google Fonts
S naším zpracovatelem Google Fonts, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Irsko), zpracováváme údaje o spojení a o prohlížeči. Účelem tohoto zpracování je poskytnutí druhů písma, které webový prohlížeč potřebuje k zobrazení webových stránek. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro výběr a dodání druhů písma. Právním základem zpracování údajů je oprávněný zájem (nezbytná technická nutnost pro poskytnutí a dodání služby „Webové stránky“, kterou jste si svým vyvoláním stránek výslovně přáli) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V případě, že Google Fonts provádí samostatné zpracování údajů nad tento rámec, nese výhradní odpovědnost za toto zpracování Google. Podrobné informace jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů a v FAQ společnosti Google Fonts.

Právo vznést námitku
Provádí-li se zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést proti tomuto zpracování námitku.
Pokud se nebudou na naší straně vyskytovat závažné oprávněné důvody, bude zpracování Vašich údajů na základě tohoto právního základu ukončeno.
Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, prováděnému pro účely přímého marketingu. V případě vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávány.
Zákonnost zpracování údajů, které byly zpracovány do doby před vznesením námitky, není námitkou dotčena.

Práva subjektu údajů
Kromě výše uvedených práv máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu či na výmaz osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů. Pokud je ve Vašem souhlasu nebo ve smlouvě, jež s Vámi byla uzavřena, dán právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů, máte kromě toho také právo na přenositelnost údajů.
Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Bližší informace o dozorových úřadech v Evropské unii jsou uvedeny zde.

Používáme cookies, abychom Vám umožnili co nejlepší zážitek při procházení našich stránek. Dalším používáním těchto webových stránek nebo kliknutím na Přijmout vyjadřujete svůj souhlas s naším používáním souborů cookies.